UPPSATSEN

ATT GÖRA
 • lägga in bilagor
 • Uppdatera innehållsförteckning
 • Skriva figurtext för bild 14-20 (tryck bara på texten under bilden och skriv som vanligt).

Metod:

 • Personas och scenarios
  Hur har vi arbetat? Hur kom vi fram till de scenarios vi använt? Vi valde 5år framåt i tiden..
  Först gjorde vi ett scenario i nutid.. där alla personas fick besvara frågorna..
  Därefter gjorde vi ett scenari i framtid (5år) där alla personas fick besvara frågorna..
 • Framtagande av personas

Resultat:

 • Prototyp B ska in från Sven
 • Slutgiltig prototyp ska in..
 • Mötet med 1177, fixar Robin & Sven
 • Personas – Våra A3-papper ska in på vertikalen

Diskussion:

 • Diskutera hur vår app motiverar till användande … lite tillbakablick på gruppintroduktionen på Migrationsverket där nästan ingen är manad till att delta.. Något slags perspektiv där kanske är bra.

Justeringar:

 • Se över hur siffror behandlas på samtliga figurer. Finns några figurer som har samma siffror just nu.
  Infoga ->  Referens -> Beskrivning i word.. sedan välja korsreferens i arbetet.
 • Korrekturläsa allting… Vara försiktig med “Vi”.. använd hellre “projektgruppen” … kommit till sida 36 ungefär..
 • Alla färgade fält ska diskuteras innan ändring.
17.03.12

Kommentare