Idéer kring forskningsplan – 1

Tankar från mötet med Martin:
Utforska möjligheterna med GPS, plats och typer av olika QR-koder som gör att information blir riktad beroende på var man är och befinner sig. Exempelvis ges en typ av information på sjukhuset, en annan vid busshållplatsen.
Riktad information kan förenkla processen genom att hjälpa användaren direkt till den resursbank de behöver vid tillfället av användandet.

Dokumentera information från “Fokusgruppen” som hålls på fredag. Mötet med Daniel och de andra deltagarna i mHealth:
Session1  Health system and immigrants: The perspective of health care professionals
•    What are challenges of health professionals in dealing with migrants? (Please provide concrete situations)
•    What training/support is available for health workers regarding such issues?
•    What challenges do you perceive from the immigrants perspective?
•    How does the Swedish health system address such issues?
•    What type of support (information and or processes) is in place to support newcomers to the Swedish medical system?
•    What could be improved in the process of treating patients from other cultural contexts (in pediatrics)?

The discussion of other issues that arise during the conversations is explicitly encouraged.

Session 2 Harnessing mobile technologies
•    What is the technology landscape like in the clinics?
•    Do health professionals use (mobile) technology to support their work/learning?/ Do Swedish professional training take advantage of e and m learning (in addressing intercultural issues)?
•    Ideas about the technology landscape and use of technology patients with immigrant background?
•    Can we imagine how mobile technologies could support healthcare professionals? (How) can mobile technologies support Swedish situation?

Session 3 Extracting Key Insights (Sum up)
Maybe something like P.O.I.N.T technique: (P=Problems/ O=Obstacles/ I=Insights/ N=Needs/ T=Themes)

Steg 1
Brainstorma innan vi sätter igång med research kring systemen.
Då låser vi oss inte. Fördel att vår kännedom kring systemen inte är så goda just nu.
Bra grej att ta upp i vår metod. Medvetet valt att brainstorma utan större kunskap.

Steg 2
Fråga Per Birkerud – Ställa upp på Skypeintervju?

Steg 3
Affinitetsdiagram och öppen brainstorming
http://www.ida.liu.se/~729A59/03-slides.pdf

Steg 4
Problembaserad brainstorming. Besvara de mest kritiska problemformuleringarna och samtidigt blicka tillbaka på den första brainstormingen.

##############################################################################

01.02.12

Kommentare