Seminarie 1 med Päivi

Anteckningar:

Intervjua patienter…

Inhämtandet av applikationen
Patientens sida.. hur den hämtar informationen
Språkbarriär och förståelse för sjukvårdssystemet

Vi kan använda oss av vanliga invandrare som bor permanent eller bara kommer bo här temporärt

Forskningsplanen: ”Forskningsfrågan”

Vi måste generalisera för att kunna lyckas med det här projektet.

Jämföra invandrare med svenskar för att se vilka saker som skiljer dem åt och om resultatet kan användas för att se vad en invandrare måste behöva veta.

 

Fredag ska vi ha fixat referenser.

30.01.12

Kommentare