UPPSATSEN

ATT GÖRA
 • lägga in bilagor
 • Uppdatera innehållsförteckning
 • Skriva figurtext för bild 14-20 (tryck bara på texten under bilden och skriv som vanligt).

Metod:

 • Personas och scenarios
  Hur har vi arbetat? Hur kom vi fram till de scenarios vi använt? Vi valde 5år framåt i tiden..
  Först gjorde vi ett scenario i nutid.. där alla personas fick besvara frågorna..
  Därefter gjorde vi ett scenari i framtid (5år) där alla personas fick besvara frågorna..
 • Framtagande av personas

Resultat:

 • Prototyp B ska in från Sven
 • Slutgiltig prototyp ska in..
 • Mötet med 1177, fixar Robin & Sven
 • Personas – Våra A3-papper ska in på vertikalen

Diskussion:

 • Diskutera hur vår app motiverar till användande … lite tillbakablick på gruppintroduktionen på Migrationsverket där nästan ingen är manad till att delta.. Något slags perspektiv där kanske är bra.

Justeringar:

 • Se över hur siffror behandlas på samtliga figurer. Finns några figurer som har samma siffror just nu.
  Infoga ->  Referens -> Beskrivning i word.. sedan välja korsreferens i arbetet.
 • Korrekturläsa allting… Vara försiktig med ”Vi”.. använd hellre ”projektgruppen” … kommit till sida 36 ungefär..
 • Alla färgade fält ska diskuteras innan ändring.

Idéer kring forskningsplan – 1

Tankar från mötet med Martin:
Utforska möjligheterna med GPS, plats och typer av olika QR-koder som gör att information blir riktad beroende på var man är och befinner sig. Exempelvis ges en typ av information på sjukhuset, en annan vid busshållplatsen.
Riktad information kan förenkla processen genom att hjälpa användaren direkt till den resursbank de behöver vid tillfället av användandet.

Dokumentera information från “Fokusgruppen” som hålls på fredag. Mötet med Daniel och de andra deltagarna i mHealth:
Session1  Health system and immigrants: The perspective of health care professionals
•    What are challenges of health professionals in dealing with migrants? (Please provide concrete situations)
•    What training/support is available for health workers regarding such issues?
•    What challenges do you perceive from the immigrants perspective?
•    How does the Swedish health system address such issues?
•    What type of support (information and or processes) is in place to support newcomers to the Swedish medical system?
•    What could be improved in the process of treating patients from other cultural contexts (in pediatrics)?

The discussion of other issues that arise during the conversations is explicitly encouraged.

Session 2 Harnessing mobile technologies
•    What is the technology landscape like in the clinics?
•    Do health professionals use (mobile) technology to support their work/learning?/ Do Swedish professional training take advantage of e and m learning (in addressing intercultural issues)?
•    Ideas about the technology landscape and use of technology patients with immigrant background?
•    Can we imagine how mobile technologies could support healthcare professionals? (How) can mobile technologies support Swedish situation?

Session 3 Extracting Key Insights (Sum up)
Maybe something like P.O.I.N.T technique: (P=Problems/ O=Obstacles/ I=Insights/ N=Needs/ T=Themes)

Steg 1
Brainstorma innan vi sätter igång med research kring systemen.
Då låser vi oss inte. Fördel att vår kännedom kring systemen inte är så goda just nu.
Bra grej att ta upp i vår metod. Medvetet valt att brainstorma utan större kunskap.

Steg 2
Fråga Per Birkerud – Ställa upp på Skypeintervju?

Steg 3
Affinitetsdiagram och öppen brainstorming
http://www.ida.liu.se/~729A59/03-slides.pdf

Steg 4
Problembaserad brainstorming. Besvara de mest kritiska problemformuleringarna och samtidigt blicka tillbaka på den första brainstormingen.

##############################################################################

Seminarie 1 med Päivi

Anteckningar:

Intervjua patienter…

Inhämtandet av applikationen
Patientens sida.. hur den hämtar informationen
Språkbarriär och förståelse för sjukvårdssystemet

Vi kan använda oss av vanliga invandrare som bor permanent eller bara kommer bo här temporärt

Forskningsplanen: ”Forskningsfrågan”

Vi måste generalisera för att kunna lyckas med det här projektet.

Jämföra invandrare med svenskar för att se vilka saker som skiljer dem åt och om resultatet kan användas för att se vad en invandrare måste behöva veta.

 

Fredag ska vi ha fixat referenser.

Hej världen!

Välkommen till WordPress. Det här är ditt första inlägg. Redigera det eller radera det. Sedan kan du börja blogga!